Svenskarna tog ut mer kontanter

Ekonomi (TT)

Svenskarna tog under våren ut mer kontanter än tidigare, enligt Kontantbarometern från företaget Bankomat.

I genomsnitt tog varje svensk ut 520 kronor per månad under våren, vilket var en ökning med 8 procent jämfört med samma tid i fjol.

Enligt Bankomat ligger sannolikt kriget i Ukraina bakom behovet av kontanter.

"Många svenskar har sannolikt hörsammat MSB:s budskap om kontanternas betydelse i en eventuell krissituation. Men för att Sverige ska ha krisberedskap krävs också att staten går in med finansiella resurser för att upprätthålla kontanthanteringen i samhället", skriver Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat, i ett pressmeddelande.

Ökningen innebär ett trendbrott, tidigare har användningen av kontanter minskat med 10 procent per år.