DEN SVENSKA INDUSTRIN

Bild: Henrik Montgomery/TT

Svensk bioindustri hotas av EU:s taxonomi

EU:s nya taxonomi kan stoppa svenska investeringar och hindra den gröna omställningen, skriver företrädare för skogs- och bioenergiindustrin på Di debatt.

Nyligen presenterade EU-kommissionen en ny version av taxonomin. Föreslaget är en avsevärd förbättring jämfört med den tidigare versionen men innehåller fortfarande vissa problem. Framförallt riskerar den att sätta stopp för investeringar i förnybar teknik, särskilt bioenergin, menar debattörerna.

Därför måste Sveriges politiker stå upp för bioenergin och föra fram tre viktiga ändringar av taxonomin. För det första måste taxonomin anpassas till det redan beslutade Förnybartdirektivet. Vidare bör EU tillåta och uppmuntra energigrödor, och minska byråkratin och regelkrånglet.

”Bioenergianvändningen och en fortsatt utveckling av bioenergisektorn ifrågasätts nu i taxonomin och av andra EU-regelverk. För Sveriges del får taxonomin direkta konsekvenser för möjligheterna att fullfölja det ambitiösa klimatmålet för transportsektorn 2030 och att fasa ut fossila drivmedel”, skriver debattörerna.

Di: ”Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla kommande beslut inom EU.”