DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Stark tjänstesektor bromsar in

Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Tillväxten i privata tjänstesektorn är på väg att bromsa in efter en mycket stark utveckling det senaste året, visar Almegas tjänsteindikator.

Under årets första kvartal var produktionen i tjänstesektorn sju procent högre än motsvarande period förra året. Enligt Tjänsteindikatorn, Almegas kvartalsvisa konjunkturmätare, är tillväxten i tjänstesektorn på väg att bromsa in.

– Inbromsningen är tydligast bland företagstjänster. Däremot utvecklas de tjänstebranscher som säljer till hushållen fortfarande bra, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega, i ett uttalande.

Tjänsteindikatorn: Stark tjänstesektor bromsar in