Slopat krav på läkarintyg i arbetsmarknadspolitiska program

Bild: Anders Wiklund/TT

Regeringen avser att tillfälligt avskaffa kravet på läkarintyg efter sjunde sjukdagen för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, enligt ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att den som är sjuk och därför inte kan delta i insatser inom arbetsmarknadspolitiska program inte behöver lämna läkarintyg till Arbetsförmedlingen om sjukdomen för att få fortsatt utbetald ersättning efter den sjunde sjukdagen, enligt ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet.

De nya reglerna skulle gälla under perioden 19 januari – 31 mars 2022.

Arbetsmarknadsdepartementet: Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för personer i arbetsmarknadspolitiska program