DEN SVENSKA INDUSTRIN

Skogsägare får rekordstora ersättningar

Bild: Mats Samuelsson/TT

Efter regeländringar kring avverkning vid fjällnära skog betalar staten ut rekordsummor till skogsägare. Hittills rör det sig om 300 miljoner kronor.

Efter de lagändringar 2020 som ger skogsägare rätt till ersättning vid nekat tillstånd av avverkning i fjällområden har antalet ansökningar strömmat in. Av de 313 beslut Skogsstyrelsen tog under 2021 avvisades två av tre skogsägare tillstånd. Hittills är summan av avslagen runt 300 miljoner kronor.

– Vår kraftsamling för att beta av ärenden fortsätter under 2022 och här är det viktigt att vi får så bra underlag i ansökan som möjligt av skogsägaren, säger Kristina Nilson, samordnare på Skogsstyrelsen.

Pressmeddelande: 300 miljoner kronor i ersättning 2021 efter nekade avverkningar i fjällnära skog