DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

SCB: 8,2 procent arbetslösa

Ekonomi (TT)

I april var 458 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en minskning med 63 000 personer eller 1,2 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2021, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Sysselsättningen har ökat med 141 000 personer till 5 151 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,5 procent.

Enligt säsongsrensad och utjämnad data (så kallade trendvärden) var arbetslösheten 7,6 procent i april, vilket är samma nivå som månaden före.