SCB: 7,6 procent arbetslösa

Ekonomi (TT)

I oktober var 418 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,6 procent. Eftersom SCB har ändrat beräkningsmetod för arbetslöshetsstatistiken görs ingen jämförelse med motsvarande månad 2020.

Antalet sysselsatta uppgick till 5 060 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,5 procent.

Enligt säsongsrensad och utjämnad data (så kallade trendvärden) var arbetslösheten 8,7 procent i oktober, jämfört med 8,8 procent månaden före.