DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Sänkt skatt för företag som investerar i inventarier

För att stärka återhämtningen och påskynda den gröna omställningen vill regeringen sänka skatten för företag som investerar i inventarier, skriver Realtid.

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en kommande tillfällig skattereduktion för företag som investerar i inventarier upp till 3,9 procent av anskaffningsvärdet. Förslaget lämnas nu som en proposition till riksdagen, skriver Realtid.

Motivet är att stimulera företag att öka och tidigarelägga investeringar och på så sätt stärka den ekonomiska återhämtningen efter pandemin. Förhoppningen är också att nya investeringar bland företagen kan påskynda den gröna omställningen av ekonomin och digitaliseringen i samhället, uppger Realtid.

Realtid: Sänkt skatt för företag som investerar i inventarier