DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Säkerhetshot: så ska fientliga köp stoppas

Försvarsminister Peter Hultqvist vill ha skarpare lagstiftning för att kunna förhindra fientliga köp som hotar svenska säkerhetsintressen. Arkivbild. Bild: Henrik Jansson/TT

Försvar (TT)

Regeringen vill täppa till luckor i lagen för att förhindra att fientligt inställda länder köper exempelvis fastigheter vid hamnar och flygplatser.

– Vi måste få till stånd ett statligt kontrollsystem för det här, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Staten måste ha bättre kontroll och möjlighet att ytterst stoppa affärer om de anses skada svensk säkerhet, anser regeringen, som nu låter en särskild utredare komma med förslag på hur ett statligt kontrollsystem kan utformas.

– Vi kan inte ha en situation där främmande makt av militärstrategiska skäl köper upp fastigheter, mark eller annat i närheten av våra baser eller viktig infrastruktur, typ flygplatser och hamnar, säger Peter Hultqvist.

Kontrollsystemet skulle inte enbart omfatta fastigheter, utan även geografiska områden som har stor betydelse för militären.

De nationer som särskilt pekas ut av Säpo för att bedriva spioneri är Ryssland, Kina och Iran.

Hål i lagstiftningen

Redan i dag finns olika lagstiftningar som reglerar utländska köp av olika verksamheter som kan ha säkerhetspolitiskt intresse. Men de är inte heltäckande och i vissa fall inte heller införda ännu.

– Vi måste få ett system som hänger ihop, säger Hultqvist.

– Vi måste inse att det här är en dimension som vi måste kunna kontrollera. Det är ett grundläggande statligt krav och behov.

Frågan är inte ny, men det försämrade säkerhetspolitiska läget gör att behovet av ny lagstiftning blivit ännu större, anser Hultqvist. Och mer brådskande.

Knepig juridik

Juridiken är dock komplicerad och utredaren får fram till februari 2024 på sig för att lämna förslag. Bland annat krockar den starka privata äganderätten med rikets säkerhetsintressen.

– Det måste ändå vara rikets säkerhet som är det viktigaste, säger Hultqvist.

När utredningen är klar kommer den att skickas på remiss för att få in synpunkter, innan lagtexten kan skrivas.

– Jag tycker att det borde finnas en väldigt stor förståelse och en allmän insikt att vi inte kan ha en situation där främmande makt eller antagonist kan utnyttja den här typen av svaghet i lagstiftningen för att främja sina syften, som är riktade mot Sverige, säger Hultqvist.

Maria Davidsson/TT