DEBATTEN OM SJUKSKRIVNINGARNA

Så kan företagen förebygga psykisk ohälsa på jobbet

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukfrånvaron i Sverige och utgör en stor kostnad för såväl näringsliv som individ. Men tidiga insatser kan göra skillnad, skriver psykologtjänsten Ahum.

Det är särskilt kvinnor som löper högre risk att bli sjukskrivna på grund av depression, ångest och stressrelaterade besvär, enligt Försäkringskassan.

Allireza Aromäki Ghahremani, vd på Ahum efterfrågar en större hänsyn till det psykiska hälsa, i nivå med den fysiska.

Genom att agerar mer proaktivt, snarare än reaktivt, kan företag uppnå stora positiva organisatoriska effekter. Det skulle kunna vända på trenden av sjukskrivningar och därmed ses som en långsiktig investering för företaget.

– Arbetsgivare behöver utforma ett hållbart arbetsliv och en hållbar arbetsmiljö. Friska medarbetare gynnar hela verksamheten och den mentala hälsan på arbetsplatsen behöver prioriteras. Arbetsgivare måste erbjuda lösningar som ökar sannolikheten för att tillfriskna oavsett hur, var, när problematiken uppstått.

Pressmeddelande: Förebyggande insatser kan bryta psykisk ohälsa på jobbet