RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Riksbanken diskuterade räntehöjning 2024

Vice riksbankschef Anna Breman hade kunnat tänka sig att flagga för en räntehöjning 2024 redan nu. Arkivbild Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ekonomi (TT)

Riksbankens direktion var på senaste räntemötet enig om det mesta, inklusive att inte fatta beslut om några räntehöjningar de närmaste tre åren.

Fast en svans uppåt längst ut på räntebanan, tredje kvartalet 2024, diskuterades.

"För det första, både reporäntebanan och planen för tillgångsköp under 2022 är en prognos och inte ett löfte. För det andra, jag hade kunnat tänka mig en reporäntebana som indikerar en höjning i slutet av prognosperioden", sade vice centralbankschef Anna Breman enligt protokollet från mötet, som ägde rum den 20 september.

Behov av stöd

Hon avstod dock från att reservera sig från beslutet.

"En i närtid uppreviderad inflationsprognos förändrar inte behovet av att penningpolitiken ger stöd till ekonomin tills dess att vi ser att inflationen mer varaktigt närmar sig målet. Risken för kraftiga bakslag i återhämtningen har dock minskat", sade hon.

Förutom beslutet om att lämna räntebanan på noll under hela prognosperioden beslutade direktionen på mötet att inte göra några förändringar i sitt stödköpsprogram och hålla fast vid planen att behålla nivån på obligationsportföljen under 2022.

Direktionen fattade även beslut om att avsluta andra krisåtgärder under hösten, bland annat ska kraven på säkerheter som banker måste lämna för att få låna av Riksbanken återställas.

Energipriser och flaskhalsar

Den oväntat snabba inflationsökningen på senare tid, både i Sverige och omvärlden, ser direktionen som ett tillfälligt problem. Riksbanken höjde i sin septemberrapport prognosen för inflationen de närmaste tre kvartalen med ungefär en procentenhet.

"Det handlar främst om energipriser, men även om flaskhalsar i produktionen och priser som har höjts på varor och tjänster där priserna var låga eller föll under pandemin", sade vice riksbankschef Martin Flodén enligt protokollet.

Joakim Goksör/TT