DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Revansch för pandemidrabbade hotellsektorn

De pandemidrabbade hotellsektorn är åter på uppsving i Stockholm. Det visar nya siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance.

Intäkterna för Sveriges hotell var under april månad 13 procent högre än motsvarande månad 2019. För hotellen i Stockholm var intäkterna 10 procent högre än siffrorna i april 2019. Motsvarande nivå för hotell belägna utanför Stockholm var plus 15 procent.

– Det är mycket glädjande att hotellbranschen redovisar intäkter som överstiger nivåerna innan pandemin. Trenden är tydligt positiv i hela Sverige med fler uthyrda rum och högre rumspriser. Detta visar att livet har återgått till det normala igen, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Det finns skäl att hoppas på en riktigt bra sommar för besöksnäringen, fortsätter Stefan Westerberg. Samtidigt finns det tre faktorer som kan lägga sordin på stämningen, däribland fortsatt stor smittspridning i vissa delar av världen som kan minska inflödet av turister till Stockholm och Sverige.

– Ett annat orosmoln är att branschen kännetecknas av en stor brist på arbetskraft. Hela 85 procent av hotellen uppger brist på personal, enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för april månad. Det tredje bekymret är ett allmänt högt och ökande kostnadstryck på hushållen, i form av högre energipriser och livsmedelspriser, vilket kan bidra till en försiktighet att spendera på semestern, säger Stefan Westerberg.

Pressmeddelande: Hotellbranschen äntligen på grön kvist igen