DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Region Skåne krävs på böter för upphandling

De två upphandlingarna gällde sjukresor för covidsmittade eller misstänkt covidsmittade. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Region Skåne frångick lagstiftningen i samband med två upphandlingar som gällde transport av personer som smittats med covid-19. Det anser Konkurrensverket som yrkar till förvaltningsrätten att regionen ska böta totalt en miljon kronor – 400 000 respektive 600 000 kronor – i så kallad upphandlingsskadeavgift.

Upphandlingarna var värda sju respektive tio miljoner kronor och gjordes förra året. De annonserades inte enligt upphandlingsreglerna.

Region Skåne har förklarat att oförutsedda omständigheter under pandemin gjorde det svårt att genomföra annonserade upphandlingar. Men det duger inte, enligt Konkurrensverket.

"Att pandemin innebar påfrestningar för verksamheters planering är förståeligt men även i en ansträngd situation måste upphandlingslagstiftningen tillämpas", säger generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.