BOMARKNADEN

Regeringen föreslår gräddfil för att öka bostadsbyggandet

Bild: Claudio Bresciani/TT

Regeringen föreslår att certifierade bolag ska kunna starta bostadsbyggen utan att allt först måste prövas av kommunernas byggnadsnämnder, rapporterar SvD.

De certifierade företagen ska redan från början ha grönt ljus i delar av bygglov och startbesked. Detta hoppas regeringen ska påskynda byggandet i landet och gäller enbart bostadshus. Länge har kritik riktats mot att kommuner ställer olika krav på olika bostäder, vilket innebär fördyringar och förseningar för byggbolagen.

Förslaget skickas nu på remiss, och tanken är att det ska träda i kraft 1 augusti i nästa år. Enligt Boverkets prognos måste 59 000 bostäder tillkomma årligen under hela 2020-talet, för att möta befolkningsökningen.

– Regeringen vill underlätta byggandet av lägenheter som många människor kan efterfråga, säger Bostadsminister Märta Stenevi (MP) säger i en skriftlig kommentar till SvD.

SvD: Lagförslaget hindrar inte att kommunerna fortsatt kommer att ha ett tillsynsuppdrag över bostadsbyggen, till exempel genom arbetsplatsbesök.