GRÄNSHANDELN

Rapport: Stora prisskillnader driver gränshandeln av alkohol

Bild: Stian Lysberg Solum

Gränshandeln av alkohol har påverkats märkbart av coronarestriktionerna, visar en ny studie. "Större än vad man tidigare trott", säger ekonomiforskaren David Sundén som ligger bakom studien.

På uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier har David Sundén analyserat vilken påverkan de stängda gränserna har haft på alkoholförsäljningen under coronapandemin.

Resultatet är slående. De län som gränsar till Danmark uppvisar en ökad alkoholförsäljning på 30 procent under perioden 1 april 2020–31 mars 2021 jämfört med perioden 1 mars 2019–28 februari 2020. Tolv procentenheter av denna ökning kan direkt kopplas till stängda gränser, enligt ett pressmeddelande.

Under samma period minskade försäljningen i de län som gränsar till Norge med 19 procent till följd av begränsade möjligheter för norrmän att handla alkohol i Sverige.

– Granskningen visar tydligt att gränshandelns betydelse är större än vad man tidigare trott, säger David Sundén.

Enligt Anna-Karin Fondberg, vd för Sveriges Bryggerier, är detta ett bevis på att prisskillnaderna mellan Sverige och våra grannländer driver på gränshandel både ut från och in till Sverige. Det kan dock få stora konsekvenser när gränserna luckras upp igen.

– I takt med att pandemin avtar kommer resandet till våra grannländer öka, och med det även gränshandeln och den illegala införseln. Det är varken bra för svensk folkhälsa eller svenska alkoholskatteintäkter, säger Anna-Karin Fondberg.

I ljuset av detta avråder Anna De Geer, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen också från en höjning av alkoholskatten

– Vill man värna den kontrollerade försäljningen är det viktigt att göra den kanalen attraktiv. I stället för att höja alkoholskatten bör regeringen tillsätta en ny införselutredning, säger hon.

Pressmeddelande: Ny rapport: Stora prisskillnader driver gränshandeln av alkohol