KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Preem får första gröna kreditgarantin

Finansmarknadsminister Max Elger. Arkivbild. Bild: Marko Säävälä/TT

Ekonomi (TT)

Preems satsning på ökad produktion av förnybar diesel blir först att beviljas den statliga kreditgarantin för gröna omställningar.

– Det är en investering som utgör ett konkret bevis på att vi på detta sätt kan bidra till omställningen och skapa framtidens jobb, säger finansmarknadsminister Max Elger (S).

Den statliga gröna kreditgarantin infördes i somras och innebär att garantier kan beviljas för nya lån som företag tar hos kreditinstitut, i syfte att finansiera stora industriinvesteringar i Sverige som bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås.

Garantierna på maximalt 15 år ska täcka 80 procent av lån till investeringar med kapitalbelopp på minst 500 miljoner kronor, och innebär att staten bär delar av risken för lånet.

Riksgälden prövar

Riksgälden har i uppdrag att pröva ansökningarna och Preems lån hos Svensk exportkredit, som uppgår till 3 miljarder kronor, blir det första att nu beviljas. Garantin omfattar 80 procent av lånet och gäller för 7 år.

Lånet gäller en ombyggnation av Synsat-anläggningen på raffinaderiet i Lysekil som ska öka produktionen av förnybar diesel.

– I ansökan uppges att ombyggnationen bedöms minska utsläppen i hela värdekedjan med ungefär 1,5 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar utsläpp från ungefär 500 000 personbilar. Så i klimattermer kan det här visa sig vara en betydande satsning, säger Max Elger.

Ombyggnationen prövas även utifrån om den får miljötillstånd, vilket är en pågående domstolsprocess.

Fyra ansökningar

Riksgälden har än så länge fått in fyra formella ansökningar om kreditgarantier, och ytterligare att knappt tiotal intresseanmälningar. Garantiramen för hela året är 50 miljarder.

– Det skulle förvåna mig om mängden beviljade garantier kom upp till den nivån. Jag uppfattar inte att taket kommer utgöra en restriktion, säger finansmarknadsministern.

Marc Skogelin/TT

Fakta

För att främja gröna industriinvesteringar som kan bidra till att Sverige når sina miljö- och klimatpolitiska mål har regeringen gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier.

Garantierna ska ges för nya lån som företag tar upp hos kreditinstitut för att finansiera stora industriinvesteringar i Sverige och som bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås.

Garantierna på maximalt 15 år ska täcka 80 procent av lån till investeringar med kapitalbelopp på minst 500 miljoner kronor, enligt regelverket.

Under 2022 uppgår garantiramen till högst 50 miljarder. Därefter beräknas garantiramen till 65 miljarder kronor 2023 och 80 miljarder kronor 2024.

För att kvalificera till garantiordningen behöver investeringarna möta vissa miljömässiga krav. Detta prövas av Riksgälden.