DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Pandemin förklaring till ökad inflation

Riksbankschef Stefan Ingves kollar värdet på sedlarna. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Ekonomi (TT)

Inflationen drar iväg ordentligt. Men orsaken är i första hand prisfallet vid samma tid i fjol i spåren av den begynnande pandemin.

Inflationstakten, prisförändringarna på årsbasis enligt måttet KPIF, steg i april 2,5 procent, jämfört med 1,9 procent i mars, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Det betyder att prisökningstakten nu ligger över Riksbankens mål på 2 procent. Men den kraftiga uppgången har sina förklaringar.

"Det har nu gått ett år sedan pandemin tydligt påverkade priserna. De kraftiga prisfallen i april i fjol påverkar nu inflationen uppåt", skriver Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

I april förra året föll priserna kraftigt på bland annat drivmedel, el, kläder, logi och gym. Inflationen föll i april 2020 till -0,4 procent.

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Olle Lindström/TT