DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Osäkerhet präglar västsvensk konjunktur

Västsveriges företagare ser osäkerhet framför sig, framgår av en konjunkturindikator.

Flertalet aspekter spelar in som kriget i Ukraina, omfattande sanktioner mot Ryssland, pandemin och ett osäkert ränteläge. Alla dessa faktorer påverkar tillgång och pris på insatsvaror till industrin. Västsveriges största industri, fordonsindustrin, har problem att få komponenter i tid, uppger Västsvenska Handelskammaren i ett pressmeddelande.

– Vi måste utveckla elsystemet med fler och bättre ledningar och samtidigt öka den fossilfria elproduktionen. Elkonsumtionen behöver också bli smartare. Vi behöver säkerställa att den el som produceras kan möta de ökade behov som finns inom elektrifierade transport- och industrisektorer samt utveckla bättre lösningar för att exempelvis värma upp fastigheter, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé i ett uttalande.

Osäkerhet präglar västsvensk konjunktur