FRAMTIDENS TRANSPORTER

Nya trängselskatter riskerar att slå hårt mot inrikesflyget

Bild: Henrik Montgomery/TT

Regeringen tittar på möjligheter att införa trängselavgifter inom den svenska luftfarten. Det riskerar att allvarligt försämra förutsättningarna för inrikesflyget, varnar Transportföretagen.

Fredrik Kämpfe, Branschchef Flyg på Transportföretagen menar att det här ligger i linje med regeringens flygpolitik att tillväxten ska mattas av och flygets infrastruktur inte ska växa.

”Att Bromma kan läggas ned och resten av flyget spridas ut på Arlanda. Förslaget visar att det finns en stor oförståelse inom regeringen för både flygets roll i Sverige och om flygets förutsättningar. Detta visar att MP:s symbolpolitik fortfarande styr regeringens agenda”, säger han i ett pressmeddelande.

Detta sker samtidigt som flyget jobbar hårt för omställningen till fossilfritt flyg. Ett område som regeringen egentligen borde fokusera på, anser Kämpfe.

”Vi ser hellre att man belönar företag som gör rätt och driver på den klimatsmarta utvecklingen. Det finns en fossilfri färdplan som syftar till ett fossilfritt inrikesflyg 2030, i den finns flera konstruktiva förslag som också går att genomföra. Men istället får vi detta som gör att vi måste ifrågasätta regeringens ambitioner när det gäller flygets omställning.”

Pressmeddelande: Nya trängselskatter riskerar att slå negativt mot inrikesflyget