KOMPETENSKRISEN

Nya siffror: Rekordhög arbetskraftsbrist i Sverige

Antalet vakanta tjänster i Sverige når rekordnivåer, visar en ny analys gjord av Stockholms Handelskammare.

Under det fjärde kvartalet 2021 var antalet vakanser i Sverige 45 021. Stockholm stod för 18 448 av dessa. Det motsvarar 41 procent, vilket är betydligt större än Stockholms sysselsättnings- och befolkningsmässiga storlek. Jämfört med föregående kvartal var ökningen 14 procent. På årsbasis jämfört med fjärde kvartalet 2020 uppgår ökningen till 110 procent, motsvarande 23 583 vakanser.

– I ett läge där Sverige i allmänhet, och Stockholm i synnerhet, redan hade höga siffror när det gäller arbetskraftsbrist är denna negativa utveckling djupt oroväckande. Den höga arbetskraftsbristen slår hårt mot samhällsekonomin i form av utebliven produktion och företagens långsiktiga konkurrenskraft, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i ett uttalande.

Nya siffror: Rekordhög arbetskraftsbrist i Sverige