SVERIGES ENTREPRENÖRER

Nya regler för personaloptioner – glädjebesked för techbranschen

Finansminister Magdalena Andersson. Bild: Henrik Montgomery/TT

Nu kommer ett glädjebesked för svenska techbolag – nämligen möjligheterna att dela ut personaloptioner till sina medarbetare, skriver Breakit.

I budgeten för 2022 föreslår regeringen att reglerna förenklas. De viktigaste förändringarna är enligt Breakit att gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150, gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kronor per år.

Syftet med förändringarna är främst att förenkla administrationen av personaloptionsprogram. Reglerna innebär att ett bolag kan ge ut optioner till personalen gratis. Den anställde betalar ingen skatt förrän aktien den köpt för optionen säljs igen. Då gäller vanlig kapitalskatt på 30 procent, skriver Breakit.

Nya regler för personaloptioner – glädjebesked för techbranschen