DEN SVENSKA INDUSTRIN

Ny teknik får företag att våga satsa

Bild: Fredrik Sandberg/TT

För industrins utveckling kan testbäddar och testlabb kan vara avgörande, genom att företag testar idéer och utvecklar investeringar, skriver Magasin t:.

Katarina Myrehed är projektledare för ABB Industrial Automations testbäddsprojekt PADME. Projektet undersöker hur processindustrins högt digitaliserade och sammankopplade system kan användas för att förbättra bland annat produktivitet inom tillverkningsindustrin.

För många företag innebär ny teknik ofta stora investeringar i form av tid, pengar och engagemang, vilket gör testbäddar viktiga. Via dem kan företaget testa idén i en liten skala, innan man går vidare med större projekt.

— Det här är ett sätt att faktiskt komma igång. Tack vare PADME kan vi på ABB nu erbjuda en lösning för tillverkande företag som är anpassad till deras behov. Inom projektgruppen har de olika deltagarna fått ökad kompetens och förståelse för ett nytt marknadssegment. Det har också bidragit till att skapa interna samarbeten inom ABB som vi inte hade kunnat prioritera annars, säger Katarina Myrehed, till Magasin t:.

Magasin t: Mälardalens har högskola kunnat använda resultat från PADME i undervisningen.