DEN SVENSKA INDUSTRIN

Ny rapport: Tech är Sveriges nya basindustri

Åsa Zetterberg, IT & Telekomföretagen.

Techbranschens bidrag till BNP är nu nästan lika stort som från de traditionella svenska basindustrierna sammanlagt, skriver DN.

Den typiska bilden av svensk basindustri har länge präglats av våra svenska bruksorter med sina massindustrier från norr till söder. Men det är en karta som just nu håller på att ritas om, menar branschorganisationen IT & Telekomföretagen, som presenterar en färsk rapport om techindustrins tillväxt i Sverige från 1980-talet till 2020.

– Techbranschen är numera en basindustri i Sverige, både i förhållande till bidrag numerärt vad gäller BNP, export och jobb. Men också indirekt eftersom det är en bas för många andra branscher inom näringslivet såväl som den offentliga sektorn, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT & Telekomföretagen, till DN.

DN: Rapport: Techindustrin Sveriges nya basindustri