DE SVENSKA LÖNERNA

Ny rapport: Ju fler apoteksbolag desto högre löner

Bild: Thomas Johansson/TT

När apoteksmarknaden omreglerades ökade de apoteksanställdas löner. Det konstaterar IFAU i en ny rapport. ”Troligt att liknande effekter kan uppstå i andra sammanhang”, säger rapportförfattaren Anna Thoresson.

Det var 2009 som apoteksmarknaden omreglerades. I samband med det kom, efter 28 år av monopol, ett stort antal nya aktörer in på marknaden. Och det visade sig vara gynnsamt för de apoteksanställda. Några år efter att företagen började konkurrera om arbetskraften hade de anställdas löner ökat med mellan 2,5 och 6 procent mer i de områden där konkurrensen är stor, det vill säga där det finns många aktörer, jämfört med de områden där konkurrensen är liten. Det visar en rapport som IFAU, Institutet arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, nyligen presenterade.

Största löneökning fick de som har mer branscherfarenhet och längre anställningstid, berättar IFAU i ett pressmeddelande.

Och rapportförfattaren Anna Thoresson menar att även i andra branscher skulle en avmonopolisering kunna förbättra de anställdas löner.

- I rapporten har jag studerat apoteksbranschen. Det är dock troligt att liknande effekter kan uppstå i andra sammanhang där arbetskraften också är specialiserad, exempelvis bland lärare och vårdpersonal, säger hon.

IFAU hävdar att om antalet arbetsgivare och därmed konkurrensen om arbetskraften ökar, så kan det påverka löneutvecklingen. Framför allt gäller det arbetstagare som har specialiserade kunskaper som bara ett fåtal arbetsgivare efterfrågar, enligt organisationen.

Om studien

Studien är baserad på registerdata för anställda inom apoteksbranschen mellan 2004 och 2016, ungefär 13 000 personer. Rapportförfattaren jämför löner för anställda på lokala arbetsmarknader som upplevt olika stora förändringar i antalet arbetsgivare på grund av apoteksomregleringen 2009.

Källa: IFAU.

Rapport: Konkurrens mellan arbetsgivare främjar löneutvecklingen