DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Nationella prov digitaliseras

Utbildningsminister Anna Ekström vid regeringens sommarfika på torsdagen. Bild: Ali Larestani/TT

Utbildning (TT)

De nationella proven ska digitaliseras och och rättas centralt. Det föreslår utbildningsminister Anna Ekström (S).

– Betygen ska vara rättvisa och pålitliga, därför är de nationella proven viktiga, säger Anna Ekström.

Förslaget presenteras av utbildningsminister Anna Ekström (S) på en pressfika under torsdagen.

Central rättning innebär att legitimerade och behöriga lärare ska rätta proven på uppdrag av en central myndighet. Planen är också att de prov som kan ska automaträttas.

– Vi ska sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt automaträtta proven. När det gäller elevlösningar som inte kan rättas automatiskt ska bedömningen göras av någon annan än den betygssättande och undervisande läraren, säger Ekström.

Tanken är att central rättning och automaträttning ska bidra till en minskad arbetsbörda för lärarna. Skolverket ska redovisa förslaget senast den 15 december i år.

Blivit försenat

De digitala nationella proven som var tänkta att införas 2023 har tidigare blivit försenade. Anledningen är den så kallade Schrems II-domen från EU-domstolen som underkände EU:s dataskyddsavtal med USA.

Skolverket har utrett vad det nya rättsläget efter domen innebär för provplattformen där de nationella proven skulle genomföras.

"Elevers och anställdas personuppgifter har ett särskilt skyddsvärde enligt både EU-rätt och svensk lagstiftning. Innan plattformen kan tas i bruk behöver vi säkerställa att leverantören och dess underleverantörer verkligen lever upp till de nya kraven som Schrems II-domen innebär", sade Eva Westberg, chefsjurist på Skolverket, i ett pressmeddelande i mars i år.

Hanna Schück/TT