KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Näringslivet måste involveras i taxonomin

Bild: Henrik Montgomery/TT

Enligt en översyn från Svenskt Näringsliv blir företagen allt mer pessimistiska till EU:s gröna taxonomi, rapporterar DI.

– Vissa branschorganisationer har upplevt att de inte haft tillräckligt inflytande i processen, vilket lett till att de tekniska kriterierna blivit problematiska. Det ligger i allas intresse att näringslivet involveras på ett bättre sätt, eftersom taxonomin måste upplevas som trovärdig av både finansbranschen och näringslivet för att fungera, säger Marie Trogstam, chef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, till DI.

DI: Svenska företag: Näringslivet måste involveras i taxonomin