Ministern: Ökad risk för cyberattacker

Finansmarknadsminister Max Elger (S). Arkivbild Bild: Sören Andersson/TT

Ekonomi (TT)

Det försämrade säkerhetsläget i Europa innebär en ökad risk för cyberattacker mot det finansiella systemet, enligt finansmarknadsminister Max Elger.

Slutsatsen dras efter ett extrainkallat möte med cheferna för Riksbanken, Finansinspektionen (FI) och Riksgälden.

– Det är mycket betryggande över hela linjen. Men däremot lyfts risken med stora och breda cyberattacker och behovet av att inventera beredskapsåtgärder, för att eventuellt kunna vidta sådana om det skulle bli erforderligt, säger Max Elger efter ett digitalt möte i Finansiella stabilitetsrådet på onsdagsmorgonen.

Ingen förhöjd aktivitet

Än så länge har ingen förhöjd aktivitet när det gäller cyberattacker riktade mot finanssystemet noterats, betonar han. Och han beskriver samtidigt beredskapen som god på området.

– Men det är svårt att uppskatta hur stort ett eventuellt hot skulle kunna vara, säger Elger.

– Därför handlar det om att i innevarande läge å ena sidan upparma största möjliga motståndskraft mot attacker och å andra sidan att ha beredskap för en eventualitet att det inte skulle räcka. Men nu talar vi om förberedelser för förberedelser, tillägger han.

Svenska storbankers exponering mot Baltikum utgör en riskfaktor i sammanhanget.

– Överlag är bedömningen att den finansiella exponeringen mot exempelvis Ryssland, Ukraina och Baltikum är begränsad. De risker som är förknippade med denna exponering är fullt hanterliga, säger Elger.

Och enligt Elger har bankerna redan hanterat tidigare sårbarheter i den baltiska verksamheten, som blev tydliga i samband med finanskrisen 2008.

– Kvantiteterna bedöms inte vara sådana att det är ohanterligt. Även ett scenario där verksamheterna i Baltikum påverkas bedöms kunna hanteras med gängse operationer från bankernas sida. Det är bedömningen just nu, säger han.

Kan hantera betydligt högre smittotal

De höga smittotalen som riskfaktor för finansmarknaden och betalningssystemet diskuterades också på det extrainkallade mötet.

– Där ser myndigheterna att det fungerar väldigt väl och man kommer att kunna hantera betydligt högre smittotal än dagens, säger Elger.

– De ser inget skäl till oro, tillägger han.

Stabilitetsrådet sammanträder regelbundet och har inför onsdagens extrainkallade möte bara vid tre tillfällen haft liknande snabbinkallade möten, samtliga i samband med utbrottet av pandemin våren 2020.

Joakim Goksör/TT