Magkänslan vanlig i företagens krishantering av pandemin

Magkänslan har varit central i den pandemiska krishanteringen bland svenska små och medelstora företag. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

En orsak är att pandemin saknade motstycke och inte kunde förutses i en potentiell krishanteringsplan.

− Intressant var att bara 30 procent av företagen hade någon form av krisplan när pandemin bröt ut, och att endast 10 procent av dem upplevde att den var till någon nytta. Förmodligen beror det på att en pandemi inte fanns med som en potentiell kris i så många av krisplanerna, säger Jonas Fasth, universitetslektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Han poängterar också att att under kristider gäller det att försöka behålla öppenheten, eller kanske till och med öka den.

− Det finns mycket kunskap och idéer bland medarbetare och externa aktörer som kan komma till användning. Det kan också vara klokt att använda sig av ett lite mer systematiserat krishanteringsarbete för att finna en balans mellan struktur och flexibilitet, säger Jonas Fasth.

Pressmeddelande: Krishantering med magkänslan vanlig i små och medelstora företag