DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Lovskolan ska utökas med 25 timmar

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Utbildning (TT)

Regeringen vill utöka lovskolan och även studietiden.

Skolministern kommer att hålla en pressträff på fredagsmorgonen om saken.

Lovskolan ska utökas med ytterligare 25 timmar som ska ges under läsåret, till exempel på läslovet eller påsklovet för årskurs nio. Dessa timmar ska inte räknas av de 50 timmar lovskola som huvudmän är skyldiga att erbjuda.

Lagändringarna ska träda i kraft 1 juli i år.

– Det är ett viktigt jämlikhetsförslag. Även om fler elever de senaste åren klarar skolan är ett stort problem att så många elever varje år går ut grundskolan utan behörighet, säger skolminister säger Lina Axelsson Kihlblom .

Sedan 2017 är huvudmän skyldiga att erbjuda minst 50 timmar lovskola i juni för de elever som efter årskurs 8 eller 9 riskerar att inte vara behöriga till gymnasiet.

Det är frivilligt för eleverna att delta men elever som har tackat ja har närvaroplikt. Huvudmannen kan också frivilligt välja att erbjuda lovskola till dessa elever även under läsåret.

I oppositionens budget, som regeringen styr på, har 400 miljoner kronor tillförts för 2022 som ska användas till olika stödinsatser i skolan, exempelvis i form av utökad lovskola.