DEBATTEN OM MINIMILÖNER

LO rasar mot EU-parlamentet om minimilöner

LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin ser rött. Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Arbetsmarknad (TT)

Sverige ser ut att få allt svårare att få undantag från EU:s förslag till minimilöner. EU-parlamentet höjer ribban, enligt det förslag LO har sett.

– Redan innan var det illa, nu är det katastrof, säger LO:s vice ordförande Therese Guovelin.

I höstas lade EU-kommissionen fram sitt förslag till lagstadgade minimilöner i hela unionen, något såväl fack som arbetsgivare och svenska politiker över hela linjen protesterat emot – det hotar den svenska kollektivavtalsmodellen.

Från EU-håll har det hetat att Sverige och de länder vars lönemodeller bygger på kollektivavtal ska få undantag,

– Men det där är bara nys. Det finns inga undantag, säger Therese Guovelin.

Lägger fram förslag

På torsdag lägger EU-parlamentets chefsförhandlare fram sitt förslag. Och LO har fått se delar av förslaget, som innehåller ännu tuffare krav på kollektivavtalstäckning för att undantag ska gälla.

EU-kommissionens förslag talade om krav på minst 70 procents täckning.

– Det höjer parlamentet till 90 procent. Dessutom sägs att det ska omfatta "all workers", alla arbetstagare, säger Therese Guovelin som säger sig ha säkra källor på de uppgifterna.

Hotar fackets roll

– Det här jag har fått ta del av är rena katastrofen. Vår modell riskerar att skjutas i sank. Varför ska man då teckna kollektivavtal, och i slutändan, varför ska man vara med i facket, frågar sig LO:s vice ordförande.

EU-förslaget syftar förstås till att bekämpa fattigdom och lyfta lönerna för dem som går på urusla ersättningsnivåer.

– Då ska vi se till att fixa det, inte staten, är Therese Guovelins svar på invändningen att syftet i grunden är gott.

Hon är nu rädd att slaget snart är förlorat. Det finns för många länder som vill ha minimilöner i EU. Och då finns bara två alternativ, enligt henne.

– Antingen kräva absoluta undantag från direktivet, eller stämma EU-kommissionen för fördragsbrott.

Olle Lindström/TT

Fakta

För närvarande har 21 av EU:s medlemsländer en lagstadgad minimilön. Sverige, Danmark, Finland, Österrike, Cypern och Italien har andra modeller.

I rena pengar varierar minimilönerna mellan motsvarande drygt 3 000 kronor i Bulgarien, till knappt 22 000 kronor i Luxemburg. Jämför man med medianlönen i landet ligger i stället Spanien lägst med en minimilön på 41 procent, medan Frankrike ligger högst på 62 procent.

EU-kommissionen föreslår nu att de länder som har minimilöner ska enas om en rad kriterier för hur sådana beräknas, bland annat köpkraft, levnadsomkostnader och lönetillväxt.

De länder där lönerna sätts via kollektivförhandlingar, som i Sverige, behöver inte införa minimilöner. Samtidigt uppmuntras alla länder att satsa mer på kollektivförhandlingar, med målet att åtminstone 70 procent av arbetskraften ska omfattas av kollektivavtal.

Källa: EU-kommissionen