DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Livsmedelsindustrin haltar – från kris till krig

Person med varukorg i handen handlar i mataffär. Bild: Isabell Höjman/TT

Coronapandemin och extrema kostnadsökningar blev tuffa för livsmedelsindustrin, enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för fjärde kvartalet. Ett mer utmanande 2022 bäddar för betydligt högre matpriser.

Livsmedelsindustrins problem dateras till våren 2020 i samband med pandemin. Globala flaskhalsar fick efterfrågan på alla typer av insatsvaror att raka i höjden. Ovanpå detta har dessutom torka och översvämningar påverkat skördarna globalt, och ett världsomspännande fraktkaos har ytterligare förvärrat läget.

Under fjärde kvartalet 2021 rapporterade 8 av 10 företag att de påverkats av dessa flaskhalsar och utbudsproblem.

2022 har fokus skiftats till Ukrainakriget som bedöms förvärra Kostnads- och tillgångsproblematiken inom svensk livsmedelsproduktion från ett redan extremt ansträngt läge. Kostnadsökningarna är så stora att de börjar märkas i konsumentled.

Pressmeddelande: Konjunkturbrev Q4 2021: Från kris till krig