DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Livsmedelsföretagen: Sverige behöver en livsmedelsminister

Björn Hellman, Livsmedelsföretagen.

I år har två ministrar med ansvar för landsbygdsfrågor avgått. Regeringen bör nu tillsätta en livsmedelsminister, menar Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen.

Under sommaren avgick landsbygdsministern Jennie Nilsson, och frågorna lades i näringsministern Ibrahim Baylans portfölj. Nu har även näringsministern aviserat sin avgång. Risken är uppenbar att de här frågorna faller mellan stolarna, något som Livsmedelsföretagen menar att Sverige inte har råd med.

− Coronapandemin visade med all tydlighet hur viktigt det är att vi har en livsmedelskedja som håller även i en omfattande kris. En ny regering bör därför ta tillfället i akt och tillsätta en dedikerad livsmedelsminister med övergripande ansvar för livsmedels- och försörjningsfrågor inklusive jordbruk, förädling, handel, fiske och konsumentfrågor, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, i ett uttalande

Livsmedelsföretagen: Sverige behöver en livsmedelsminister!