Ledare: Tillträdeslagen måste skärpas även för butiker

Bild: Jonas Ekstromer/TT

Det är välkommet att regeringen nu vill utvidga reglerna om tillträdesförbud så att de också omfattar simhallar och bibliotek, skriver ledarskribenten Tobias Wikström i Di.

Wikström välkomnar de utvidgade reglerna, men anser också att befintliga reglerna för besöksförbud i butiker behöver ses över då så många som 70 procent av ansökningarna om tillträdesförbud får avslag.

”Sedan mars finns ett tillträdesförbud för butiker. Men de flesta ansökningar får avslag. Det är förödande eftersom det förstärker uppfattningen att ett otillåtet beteende inte får några konsekvenser. Det är åklagare som tar ställning till ansökningarna, och enligt Svensk Handel är ett skäl till avslag att det saknas fällande domar. Detta strider mot tanken med lagen, som ju handlade om att man ska kunna dela ut tillträdesförbud även utan fällande dom”, skriver Tobias Wikström i Di.

Di: Tillträdeslagen måste skärpas även för butiker