Ledare: Småskalighet är grunden för en hållbar marknadsekonomi

Bild: Johan Nilsson/TT

I vår digitaliserade tid koncentreras snart all produktion, kunskap och makt hos några få jätteaktörer. Det är inte en borgerlig utveckling, skriver Håkan Boström på GP:s ledarsida.

Allt fler marknader domineras av ett fåtal stora aktörer, skriver debattören. En del i detta är standardiseringen som ofta sker, som när den görs fel, bland annat innebär att mindre tillverkare aktivt ställs utanför och att fackkunskapen försvinner från handeln.

Han lyfter att standardisering kan skapa mångfald, om den görs rätt så öppnar den även upp för fler aktörer. Men nu, i vår digitaliserade tid, produktion, kunskap och makt koncentreras till några få jätteaktörer skapas istället problem.

”Småskaligt företagande gynnar ansvarstagande, engagemang, flit och förkovran. Storskalighetens effekter är ofta de motsatta”, skriver Håkan Boström.

GP: ”Föreställningen att alla sorters regleringar av marknaden är uttryck för socialism står i vägen för en fördjupad diskussion om marknadsekonomin konkreta uttryck och variationer.”