DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Ledare: Slöseri ger ingen ny ekonomi

I efterdyningarna av finanskrisen har fler stater börjat låna och spendera till negligerbara kostnader som om inte det inte fanns någon morgondag. Det riskerar att bli nästa dyrköpta läxa, skriver SvD:s ledarskribent Mattias Svensson.

20171227 - Svenska sedlar och myntFoto: Fotograferna Holmberg / TT / kod 96 Bild: Henrik Holmberg / TT

Han hänvisar till ekonomen Nouriel Roubinis som varnar att den expansiva penningpolitiken gör världsekonomin extremt känslig för störningar som exempelvis ökad protektionism.

I värsta fall kan Roubinis farhågor besannas: Att vi riskerar att två kriser utbryter samtidigt: 1970-talets stagflation med ekonomisk nedgång och stigande konsumentpriser – och nya skuldkriser, eftersom både stater och hushåll är extremt belånade.

"Även utan en omedelbar kris är alltså det makroekonomiska läget tilltagande allvarligt. Tvärtemot att vara någon progressiv mirakelkur tycks skuldsamhället ha få förtjänster, men medföra många uppenbara risker", skriver Svensson.

Svenska Dagbladet: Mattias Svensson: Slöseri ger ingen ny ekonomi