FRAMTIDENS PENSIONER

Ledare: Pensionssystemet behöver en nystart

Genrebild. Bild: MANGUS GLANS / PPM

”Vi måste kräva mer av ansvariga politiker”, skriver Naod Habtemichael på BLT:s ledarsida.

Han menar att pensionssystemets grundprinciper, respektavståndet och att hålla statsbudgeten och pensionssystemet åtskilda, under de senaste åren har rubbats.

Det finns en förståelse för att politiker vill höja stödet till de pensionärer som har allra minst, men vi måste kräva mer av ansvariga politiker, konstaterar han.

”De måste kunna fatta beslut som säkerställer att systemet är hållbart över tid och framför allt legitimt. Om två nyblivna pensionärer, varav en inte har jobbat under stora delar av sitt liv, får en lika hög pension förändrar det systemets drivkrafter i grunden”, skriver han.

BLT Ledare: Dags för ett omtag i pensionspolitiken