DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Ledare: Ge högskolor rätt förutsättningar att bedriva utbildning

Bild: Johan Nilsson/TT

För att inte förlora spetskompetensen måste lärosätena få fokusera på sin kärnuppgift – forskning och utbildning, skriver DN:s ledarredaktion.

När platserna på Sveriges universitet och högskolor ständigt byggs ut blir kvaliteten lidande, menar DN:s ledarredaktion. I globala jämförelser ligger de svenska lärosätena långt efter när det kommer till antalet lärarledda timmar. Det här blir problematiskt när studenterna sedan ska söka sig ut i arbetslivet utan rätt kompetens.

”Universiteten och högskolorna har en nyckelroll i en kunskapsekonomi som den svenska, inte minst för att bevara vår konkurrenskraft internationellt. Då får inte kvantitet gå före kvalitet”, skriver DN:s ledarredaktion.

DN: Ledare: Ge högskolor rätt förutsättningar att bedriva utbildning