EU:S FRAMTID

Ledare: Europa mår bättre än väntat

Bild: Yves Herman

EU står starkare efter pandemin än före, skriver Mattias Svensson i en SvD-ledare.

”Både pandemihanteringen och den inre marknaden är en påminnelse om att EU är som bäst när samarbetet primärt handlar om att riva hinder och gränsbarriärer för mänsklig strävan”, skriver han.

Det är när EU vill göra för mycket som det blir fel, anser Svensson:

”Varken jordbruks-, regional- eller penningpolitik har varit särskilt lyckad, men däremot mycket kostsam. En industripolitik som försöker ’plocka vinnare’, för närvarande en bidragsmatad europeisk halvledarindustri, slutar ofta med att skattebetalarna förlorar”.

SvD: Europa mår bättre än väntat