KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Låt inte EU stämpla ut kärnkraften”

Nyårsafton 2019 är början på slutet för en av de fyra reaktorer på Ringhals kärnkraftverk. Året därpå ska sedan ytterligare en reaktor avvecklas. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Kärnkraftens fiender kraftsamlar för att undergräva energislagets viktiga roll i klimatomställningen. Nu måste kärnkraftens vänner bevisa motsatsen för att skapa en klimatneutral ekonomi till 2050. Det skriver KD-politiker i SvD Debatt.

Nyligen stod det klart att EU-kommissionens egna expertorgan gett klartecken att hållbarhetsstämpla kärnkraften. Trots detta mobiliserar nu starka krafter för att få på plats EU-regelverk som aktivt motarbetar kärnkraften.

”Kärnkraftsmotståndarna försöker måla upp en felaktig bild av att kärnkraften i Europa håller på att fasas ut. Det är helt enkelt inte sant”, skriver KD-politikerna Sara Skyttedal och Camilla Brodin-.

Nu måste Sverige och andra kärnkraftsländer tydligt klargöra vår uppfattning att vi betraktar kärnkraften som en nyckelteknologi på vägen mot koldioxidneutralitet.

"Vi kan inte acceptera att EU saboterar vårt klimatarbete genom regelverk som inte tar hänsyn till detta, skriver politikerna.

Svenska Dagbladet: ”Låt inte EU stämpla ut kärnkraften”