DEBATTEN OM LAS

”LAS-utredningarna viktiga steg mot reformerad arbetsmarknad”

LAS-utredningarna öppnar för efterlängtade förändringar som kommer att gynna Sverige, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, i en kommentar.

– Det är glädjande att vi nu tar ett viktigt steg närmare införandet av parternas överenskommelse kring LAS. Nu finns de tekniska lösningarna på plats för att politiken ska kunna leverera sin del av överenskommelsen, säger Stefan Koskinen, i ett pressmeddelande från Almega.

Förändringarna i LAS innebär att företagen kommer kunna undanta viktiga medarbetare från principen sist in först ut vid neddragningar, det kommer bli lättare att säga upp medarbetare som missköter sig och företagens kostnader vid uppsägningar på grund av personliga skäl minskar.

– Detta är angelägna reformeringar av LAS som funnits med på företagens önskelista sedan lagen infördes 1974. Förändringarna kommer att betyda mycket för de svenska företagen och Sveriges konkurrenskraft, säger Stefan Koskinen.

Pressmeddelande: LAS-utredningarna viktiga steg mot en reformerad arbetsmarknad