SVENSKA FORSKNINGEN

”Lärosätenas misslyckande hotar företagens forskning”

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Djärvt företagande och banbrytande forskning har alltid varit en grundsten i Sveriges välstånd, skriver Svenskt Näringslivs Magnus Wallerå och Emil Görnerup på Correns debattsida.

Debattörerna menar att bristen på kompetens hotar övergången mot klimatneutralitet.

De hänvisar till en undersökning som visar att företagens FoU-investeringar i Sverige inte avgörs av kapital utan tillgången på forskande personal.

Samtidigt uppger en fjärdedel av företagen att tillgången till forskningskompetens i Sverige är dålig eller mycket dålig.

”Behovet av politiska reformer är därför större än någonsin. Om regeringen nu går från ord till handling är företagen beredda att svara. Så säkrar vi såväl klimatomställningen som framtida välstånd”, skriver de.

Om debattörerna:

Magnus Wallerå, avdelningschef ompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv

Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert, Svenskt Näringsliv

Corren: Lärosätenas misslyckande hotar företagens forskning