KÄRNKRAFTENS FRAMTID

”Kostnad för ny kärnkraft saknar verklighetsförankring”

RINGHALS 20201206Ringhals kärnreaktor 1 ska stängas ner vid årsskiftet. Foto: Jonas Lindstedt / TT / kod 9200 Bild: Jonas Lindstedt/TT

De totala systemkostnaderna år 2045 blir 40 procent högre utan kärnkraft, skriver Staffan Qvist, teknologie doktor, i Second Opinion.

Kärnkraftens kostnader har varit ämnet för flera nyhetsinslag. I rapporteringen påstås ibland att kärnkraften skulle vara för dyr och att elpriset skulle gå upp ytterligare med mer kärnkraft. Det är snarare tvärtom.

Nybyggd kärnkraft är, tillsammans med kraftfullt utbyggd vindkraft, en del av det mest kostnadseffektiva framtida energisystemet i Sverige. De totala systemkostnaderna år 2045 blir ungefär 40 procent högre utan kärnkraft, menar Staffan Qvist och skriver:

”Siffror för ”kostnad av ny kärnkraft” som flitigt spridits i svensk media och till och med i riksdagsdebatter saknar relevans och verklighetsförankring. Det är min önskan att vi kan höja blicken från enskilda kraftslags LCOE-siffror och anamma ett mer helomfattande systemtänk i dessa diskussioner framöver.”

Qvist: Påstådda kostnader utan verklighetsförankring