KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Klimatomställningen hotad – nu måste utbildningssystemet ställas om”

Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Kompetensbristen sinkar redan omställningsarbetet och till 2045 kommer tre av fyra branscher ha rekryteringsproblem, skriver Ulrika Wallén och Jesper Gyberg på Svenskt Näringsliv i Aktuell Hållbarhet.

Allvarlig kompetensbrist står i vägen för det fortsatta omställningsarbetet, i tre av fyra branscher, enligt en ny studie. Klimatomställningen kräver en omställning av utbildningssystemet, menar debattörerna.

Ett exempel är installatörsföretagen. Redan i dag saknar branschen 28 000 utbildade installatörer. Inom stål- och metallindustrin kan omställningen innebära att uppemot hälften av medarbetarna måste vidareutbildas. Ytterligare ett tydligt exempel är fordonsindustrin. Inom en femårsperiod måste 30 000-40 000 ingenjörer kompetensutvecklas för att fordonsindustrin ska klara sina åtaganden.

Svenskt Näringsliv föreslår bland annat att fler måste läsa ett yrkesprogram i gymnasieskolan eller inom yrkesinriktad yrkesutbildning och att Yrkeshögskolans utbud av korta kurser utökas liksom antalet utbildningsplatser.

Klimatomställningen hotad – nu måste utbildningssystemet ställas om