DET NYA ARBETSLIVET

Juristen: Detta gäller för distansarbete

En anställd vill tillbaka till kontoret, en annan vill fortsätta jobba hemifrån. Arbetsrättsjuristen Björn Alquist reder i Du&Jobbet ut vad som gäller.

En medarbetare vill tillbaka till kontoret, men arbetsgivaren föredrar fortsatt hemarbete för att spara lokalkostnader. En annan medarbetare vill fortsätta jobba hemifrån för hälsans skull, men får inte.

Arbetsrättsjuristen Björn Alquist förklarar i Du&Jobbet att arbetsgivaren, genom den så kallade arbetsledningsrätten, har rätt att leda och fördela arbetet inom ramen för det som kallas för arbetstagarens arbetsskyldighet. Den innebär förenklat att det är arbetsgivaren som bestämmer vilket arbete som ska utföras och när, var, hur och av vem. Men det är inte alltid så.

Vad gäller för distansarbete?