KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Inget stopp för kritiserad taxonomi i EU

Biodrivmedel från bland annat raps och flera andra grödor godkänns inte bland de investeringar som EU vill klassa som klimatmässigt hållbara i sin så kallade gröna taxonomi. Arkivfoto. Bild: Johan Nilsson/TT

EU (TT:s korrespondent)

EU-parlamentets miljö- och ekonomiutskott säger ja till förslaget om vad som ska klassas som hållbara investeringar.

Inte bra, tycker C och M.

Med klar marginal, 92 röster mot 34 och 4 som avstod, valde utskotten gemensamt att inte föra upp frågan till en avgörande omröstning i hela parlamentet.

Därmed finns nu ett halvt ja till EU-kommissionens förslag om så kallad grön taxonomi. Svenska ledamöterna Jessica Polfjärd (M) och Emma Wiesner (C) fick inte tillräckligt stöd för sitt motstånd.

– Jag är både besviken, bestört och bekymrad. Taxonomin står för en miljöpolitik som inte går ihop. Det försvårar den gröna omställningen, säger Wiesner till TT efter omröstningen.

Övriga svenska ledamöter i utskotten, Jytte Guteland (S), Pär Holmgren (MP) och Malin Björk (V) röstade nej till invändningen från C och M. Formellt väntas nu EU-parlamentet godkänna taxonomin i samband med nästa session i Strasbourg i början av oktober.

Nej i riksdagen

EU-kommissionen lade fram sitt första förslag i fjol, men fick då skarp kritik från flera håll. En omarbetad version kom i våras och fick tummen upp av vissa – men långt ifrån alla.

I Sverige har bland annat skogsindustrin och energiföretag varit kritiska, exempelvis mot att investeringar i biodrivmedel baserade på raps, majs, sockerbetor och andra grödor inte ska anses som hållbara.

Även i riksdagen finns en majoritet mot förslaget, där M, C, SD och KD drivit på för att Sverige ska försöka säga nej.

"Vill inte ge upp"

Om det kommer att gå är dock osäkert. Emma Wiesner hoppas att regeringen agerar i den avgörande behandling som nu görs av EU:s medlemsländer i ministerrådet.

– Jag vill påstå att den här taxonomin har ett systemfel när man slår så hårt mot förnybart som man gör och slår så hårt mot skogen. Så jag har en förhoppning ändå att regeringen i rådet kan sätta emot och ansluta till de länder som har pekat på tveksamheter. Jag vill inte ge upp, utan vi måste ligga på, säger Wiesner till TT.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

EU:s gröna taxonomi är ett slags verktyg för att kolla om investeringar är miljö- och klimatvänliga.

Syftet är att guida investerare så att pengar investeras i grönare verksamheter i stället för i verksamheter som inte är klimat- eller miljövänliga.

För att en investering ska klassas som grön ska den klara kriterierna för minst ett av sex olika klimatmål och samtidigt inte påverka de övriga negativt.

EU-kommissionens förslag till taxonomi lades i våras och kan bara antas eller förkastas i sin helhet av EU-parlamentet och EU:s ministerråd.