RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Hon får makt över din boränta

AMF:s vice vd Aino Bunge har utsetts till ny direktionsledamot i Riksbanken. Bild: Petter Karlberg AMF/Pressbild/TT

Ekonomi (TT)

AMF:s vice vd Aino Bunge tar plats i Riksbankens direktion och får därmed via beslut om styrräntan makt över boräntorna framöver.

Men om hon blir en räntehök eller en så kallad duva – som har lättare att argumentera för stimulanser – återstår att se enligt expertisen.

En kvinna var väntat, enligt Torbjörn Isaksson. Bland de övriga direktionsmedlemmarna finns efter Cecilia Skingsleys avhopp i augusti bara en kvinna: Anna Breman.

Finansiella stabilitetsfrågor blir troligen Bunges huvuduppgift i direktionen. Där finns vad Isaksson beskriver som "en stor lucka som Stefan Ingves lämnar efter sig".

– Ingves är ju en världsauktoritet när det gäller finansiell stabilitet och krishantering, säger han.

Hök eller duva?

Bunge – som både har juridisk och ekonomisk examen – har tidigare under karriären bland annat jobbat med finansmarknads- och stabilitetsfrågor på finansdepartementet. Hon har också jobbat på Finansinspektionen.

TT: Känns hon som en hök eller duva?

– Jag kan inte kommentera det, men jag tror inte att hon ändrar utsikterna för penningpolitiken i något större avseende, säger han.

Bunge får uppdraget inför det att Stefan Ingves lämnar Riksbanken vid årsskiftet. Ingves ersätts då av den nuvarande chefen för Finansinspektionen Erik Thedéen.

– Thedéen blir kanske en duva. Han har ju ägnat de senaste åtta åren till att räkna på hur räntekänsliga de svenska hushållen är, så han kanske är lite försiktigare med att höja räntan, säger Isaksson.

Bunge blir nummer sex i direktionen, som enligt den riksbankslag som träder i kraft vid årsskiftet ska krympa till fem ledamöter.

– Men de har sagt att de under en övergångsperiod får vara sex stycken, säger Isaksson.

Djup och bred erfarenhet

Han räknar med att riksbanksfullmäktige avstår från att tillsätta en efterträdare när nästa mandatperiod för en ledamot löper ut.

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande, och Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande, beskriver Bunges erfarenhet som bred och djup.

"Från såväl den akademiska världen som den privata och offentliga delen av den finansiella sektorn, såväl i Sverige som internationellt", skriver de i ett pressmeddelande.

Från sin nuvarande arbetsgivare AMF får Aino Bunge goda vitsord.

"På AMF har Aino Bunge genomfört viktiga förflyttningar, lett processen för att ombilda AMF till tjänstepensionsbolag och arbetat med att staka ut en strategisk inriktning för att säkerställa AMF:s roll som ett av Sveriges ledande tjänstepensionsbolag. Hon har varit en mycket uppskattad chef och medarbetare, och jag vill önska henne stort lycka till framåt", skriver Johan Sidenmark, vd på AMF, i ett pressmeddelande.

"Väldigt gott omdöme"

Aino Bunge, som jobbat på AMF sedan 2019, kommer att kvarstå i sin roll som stabschef och vice vd på AMF för att säkerställa en ordnad överlämning, enligt AMF.

"Processen för att rekrytera en ny stabschef inleds omgående", skriver pensionsbolaget.

Aino Bunge själv beskriver åren på AMF som givande och stimulerande.

"Jag tar med mig en lång rad viktiga erfarenheter när jag nu går vidare till ett nytt viktigt samhällsuppdrag", skriver hon.

Riksbanksfullmäktige har samtidigt som man tar in Aino Bunge i direktionen beslutat att utse Anna Breman till första vice riksbankschef, vilket innebär en knuff uppåt i riksbankshierarkin för Breman.

Marcus Widén, ekonom på SEB, har bara gott att säga om Aino Bunge. De har arbetat tillsammans på Finansdepartementet.

– Hon har väldigt gott omdöme och är mycket klok, säger han.

Även om hon inte har varit så publik, och utnämningen av henne kommer som en överraskning för många, så ser han att Riksbanken nu får en ny direktionsledamot med bred tjänstemannabakgrund och gott omdöme.

– Om hon är hök eller duva kan jag inte säga. Jag har aldrig diskuterat penningpolitik med henne, säger Marcus Widén.

Joakim Goksör/TT

Johanna Cederblad/TT