DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Hökmark: Rätten att välja skola en av vår tids främsta folkrörelser

Rear view of elementary school pupils running outside Bild: Monkey Business Images

Mycket talar för att studieresultaten i Sverige skulle förbättras om vi fick fler skolkoncerner, skriver Gunnar Hökmark i DN.

Han gör det som en replik till Sven-Eric Liedmans tidigare artikel. Gunnar Hökmark ställer sig frågan om Liedman verkligen inte förstår varför det startas nya friskolor i Sverige.

”Liedman försöker framställa det som att folket påtvingas friskolor. I själva verket har människors rätt att välja skola blivit en av vår tids främsta folkrörelser”, skriver Gunnar Hökmark i DN.

Gunnar Hökmark: Människors rätt att välja skola är en av vår tids främsta folkrörelser, Sven-Eric Liedman

Sven-Eric Liedman: Vinstdrivande skolkoncerner är ett hot mot valfriheten