RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Högre inflation spås

Kött är en bara en av många konsumtionsvaror som blivit allt dyrare när inflationen stigit kraftigt. Arkivbild Bild: Laszlo Balogh/AP/TT

Ekonomi (TT)

Inför dagens inflationssiffror från USA spår analytiker en viss nedgång från tidigare rekordnivå. För svensk del visar nya siffror från Prospera att marknadens aktörer tror på kraftigt högre inflation om ett år.

Bensin, el och matvaror. Hushåll världen över har fått uppleva hur i princip allt fått en högre prislapp i takt med den stigande inflationen.

Som resultat har också centralbanker börjat att skruva upp styrräntor, senast Riksbanken, och dessförinnan amerikanska Federal Reserve, i form av en höjning med 0,5 procentenheter men med tydliga signaler om att det inte är tillräckligt.

I dag klockan 14.30 kommer också en indikation från amerikanskt håll på vilken effekt den allt stramare räntepolitiken har haft och om man kan se någon lättnad när det gäller kostnadstryck.

Förmånliga månader

Den bedömningen gör i alla fall analytiker. Ekonomer har i en genomgång gjord av nyhetsbyrån Bloomberg förutspått att konsumentpriserna ska uppgå till 8,1 procent på årsbasis jämfört med 8,5 procent i mars, i så fall den första nedgången sedan augusti 2021.

Kärninflationen förväntas samtidigt ha sjunkit till 6,0 från tidigare 6,5 procent.

– Vi kommer nu in i lite mera förmånliga månader för USA, förra året hade man enormt kraftiga uppgångar i april, maj och juni. Det är osannolikt att man kommer att få en upprepning av den månadsförändringstakten vilket skulle innebära att toppen har uppnåtts i USA, sedan är det fortfarande väldigt höga siffror, säger Claes Måhlén, chefsstrateg för räntor på Handelsbanken.

Dagens siffror tillsammans med nästkommande är de två mätningar som Federal Reserve har att ta ställning till innan det är dags för ännu ett räntebesked. Centralbankschefen Jerome Powell har uteslutit en höjning med 0,75 procentenheter men även om en viss inflationslättnad nu märks så utgår marknaden från att man kommer lägga till ytterligare 0,50 procentenheter i ännu en höjning vid nästa möte.

Claes Måhlén påpekar också att det finns en extrem osäkerhet i nuläget:

– Det finns fortfarande risker som är oerhört svårbedömda. Covid-situationen i Kina är en sådan, hur policyn kring covid kommer utvecklas och hur det blir med flaskhalsar.

Ny svensk siffra

För svensk del kommer ny inflationsstatistik först på torsdag. Prognosen ligger på 6,2 procent jämfört med utfallet på 6,1 procent i mars.

På morgonen visar nya siffror från Prospera att inflationsförväntningarna bland marknadens aktörer i maj ligger på 4,1 procent ett år framåt i tiden. Det är en ökning från aprilsiffran på 3,2 procent.

På två års sikt tror de tillfrågade på en inflation på 2,8 procent och på fem års sikt räknar de med att den fallit tillbaka till 2,4 procent. Det är något högre än aprilsiffrorna.

Det är den första mätningen sedan Riksbankens räntehöjning och siffrorna är extra intressanta för Riksbanken efter den nya kursändringen när det gäller räntepolitiken.

– Vi är inte riktigt på samma ställe som USA utan har en inflationsprognos där vi fortfarande har en topp framför oss i juni på 6,7 procent för KPIF. Vi tror att inflationstrycket till och med underskattas av Riksbanken, bedömer Claes Måhlén.

Tobias Österberg/TT