USA:S EKONOMI

Hög press på USA:s hamnar – riskerar bli långvarig kris

Bild: Mark Lennihan

USA:s hamnar är överbelamrade och underliggande problem i fraktindustrin är inte lösta.

Krisen beror på hög efterfrågan på varor som måste fraktas till havs, något som drivs av såväl företag som hushåll. Efterverkningar av nedstängningar under pandemin och brist på lastbilsförare i USA försvårar läget ytterligare, skriver Dagens Industri.

– Efterfrågan på importvaror kommer sannolikt inte att minska förrän 2022. Men utbudet av utrymme på fraktfartyg har inte ökat tillräckligt för att hålla jämna steg, trots att i stort sett varje användbart skepp är i bruk, sa FMC:s ordförande Daniel Maffei i en utfrågning i den amerikanska kongressen i somras.

Di: Högtryck i USA:s hamnar pressar företag och eldar på inflationen