Händer i veckan

Bild: Henrik Montgomery / TT/ Mostphotos

Företagens roll i totalförsvaret och inkomstskillnader mellan könen. Två evenemang under veckan.

Måndag 2 maj

 • SNS seminarium fokuserar på hur Sverige säkrar tillgången på forskarutbildade. 10.00
 • Sveriges Ingenjörer redogör för rapporten "Ukrainska ingenjörer stärker svensk arbetsmarknad".
 • Ingenjörsvetenskapsakademien arrangerar seminarium där företrädare för EU och OECD berättar om de kompetenser som behövs i framtiden. 13.00
 • Analys och teknikkonsulten WSP släpper rapporten "Prioriteringar och vägval när Sverige behöver renoveras – Transporter, el och vatten".

Tisdag 3 maj

 • SNS anordnar seminarium om inkomstskillnader mellan könen. 12.00

Onsdag 4 maj

 • SCB redovisar statistik över företagens ekonomi. 08.00
 • SNS arrangerar seminarium om vilka hållbarhetsfrågor som kriget i Ukraina aktualiserar för investerare. 08.15

Torsdag 5 maj

 • Statistiska centralbyrån redogör för innovationsverksamhet i företagssektorn åren 2018 - 2020. 08.00
 • SNS arrangerar seminarium om regelverk och marknadsvillkor för investeringar i ny kärnkraft. 10.00
 • Livsmedelsföretagen arrangerar konferensen Matdagen, om den svenska livsmedelsförsörjningen är rustad för en farlig framtid. 13.30

Fredag 6 maj

 • Vad är företagens roll i totalförsvaret? Försvarsmakten, MSB och Svenskt Näringsliv svarar under ett webbinarium. 10.00